Ako to funguje na Gurmán Feste

Na Gurmán Fest je vstup VOĽNÝ

Každý návštevník si môže prezrieť areál a keď ho ponuka služieb a vystavovateľov zaujme zakúpi si Gurmán Card v Gurmán Bankách.

Všetky jedlá , nápoje , potraviny , produkty a služby sa na Gurmán Feste predávajú za Gurmány, ktoré sú jediným a oficiálnym platidlom na Gurmán Feste. Nachádzajú sa práve na Gurmán Card. Na Gurmán feste nie je možné za jedlá , nápoje a služby platiť eurami.

Časťou komfortu, ktorý môžete očakávať počas tohto ročníka, je aj bezhotovostný platobný systém, vďaka ktorému môžete platiť na Gurman Feste za nápoje, jedlo a všetky ostatné produkty vďaka Gurmán Card platobnej karte alebo mobilnej aplikácii. Gurmanfest Festivalová mobilná aplikácia a platobná karta je elektronickým platobným systémom vydávaným firmou BIZ Consulting.

Zakúpenie a nabitie platobnej karty

Kartu si zakúpite v Gurmán Banke priamo na festivale, kde sú karty vydávané a tieto sa nachádzajú na viacerých miestach celého areálu. V Gurmán Bankách dostanete Gurmán Card v hodnote 13,- euro s už nabitím základným degustačným balíkom 10,- euro. Pre ZŤP a dôchodcov v cene 11/10 . Následne si môžete kartu ľubovoľne dobíjať . Minimálna suma, ktorou musí byť karta dobitá je 5,00 Eur za ktorú si nabijete 5 Gurmánov – oficiálne platidlo festivalu. Kredit na karte môže byť kedykoľvek znova dobitý počas celej doby konania festivalu.

Kúpa a dobíjanie Gurmán Card priamo na festivale je možné iba v hotovosti.

Váš aktuálny kredit na karte môže byť použitý na akýkoľvek nákup a v prípade, že tento kredit neminiete, môže byť spätne prevedený na hotovosť počas konania Gurmanfestu, avšak nie neskôr ako bude festival oficiálne ukončený v posledný deň svojho konania.

Ako skontrolovať ostatok na karte

Ostatok na karte, ktorý máte k dispozícii je možné skontrolovať prostredníctvom načítania na čítačku-terminál, ktoréhokoľvek predajcu, alebo návštevou Gurmán Banky , kde sú Gurmán Card platobné karty vydávané, alebo tiež cez Gurmanfest aplikáciu.

Ako Gurmán Card platobnú kartu a mobilnú aplikáciu používať

Gurmanfest mobilná aplikácia a platobná karta Gurmán Card ponúka rýchlu a jednoduchú bezhotovostú platbu. Pre vykonanie platby jednoducho priložte kód z aplikácie alebo karty k čítačke (terminálu). Táto forma platby je absolútne bezpečná .
Za svoju kartu v prípade straty alebo poškodenia plne zodpovedá jej majiteľ !
Ak si stiahnete do svojho mobilu Gurmanfest aplikáciu môžete si v prípade straty túto kartu okamžite zablokovať. Gurmanfest mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť z web stránky organizátora alebo z PlayStoru pre Android telefón. Výhodou mobilnej Aplikácie je, že máte pod kontrolou všetky transakcie, ktoré ste na Gurmán feste vykonali priamo v mobilnom telefóne , kde si ich môžete pozerať online.

Ako zablokovať kartu v prípade straty?

Pri strate karty je za jej ochranu zodpovedný majiteľ karty. Nie je možné mu refundovať zostatok. Iba v prípade ak mal už predom stiahnutú Gurmanfest aplikáciu cez ktorú je možné jeho kartu okamžite zablokovať a požiadať o vydanie novej Gurman Card na hociktorom mieste Gurman Banky , po tom, čo vaša stará karta bola zablokovaná.

Kde a do kedy môže byť ostatok na karte vymenený za hotovosť?

Ostávajúce množstvo finančných prostriedkov na karte, môže byť zmenené na hotovosť počas otváracích hodín Gurman festu , avšak nie neskôr ako je čas ukončenia festivalu v jeho posledný deň.

Platobná Gurman Card je platná na Gurman Feste, avšak čiastka ostávajúca na karte nemôže byť prevedená z jedného eventu na druhý.